Konverteringar Google Analytics

Tre tips för mindre företags marknadsföring och kommunikation

För en tid sedan avslutade jag ett längre samarbete med en kund i min enskilda firma. När vi avslutade lämnade jag tre tips inför den fortsätta marknadsföringen och kommunikationen.

Tipsen riktar sig framförallt till mindre företag och handlar om hur företag kan bli mer kostnadseffektiva men också bättre på marknadsföring och kommunikation.

1. Köp inte marknadsföring du inte kan mäta

Med det trycker jag givetvis på värdet av marknadsföring på internet, som i hög grad är enkel och tydlig att mäta, båda vad man betalar för och vad det ger tillbaka. Dock finns det även marknadsföring på internet som inte ger tydlig statistik och då man överväga vilka kanaler man egentligen använder. Marknadsföring utanför internet är därmed inte sagt dålig om den når företagets potentiella kunder, men se då till att hitta ett bra sätt att mäta vad marknadsföringen ger tillbaka. Marknadsföringspengar som bara läggs på annonsering utan att veta vad det faktiskt ger tillbaka är dåligt investerade pengar. För värdet och affärsnyttan det viktigaste är alltid det viktigaste med ett mindre företags marknadsföring.

2. Snåla inte — det lönar sig sällan i längden

Vissa kostnader för marknadsföring eller till exempel webbutveckling kan upplevas som väldigt stora och som en betydande del av företagets marknadsföringsbudget. Då är det givetvis viktigt att alternativen tänks i genom, men min erfarenhet är att snålhet inte lönar sig i längden. En billig webbplats är kanske inte i längden det du behöver bara för att den är billig och kanske inser du efter att tag att du inte alls fått det du behövde. Precis som med marknadsföringen ovan är det viktiga vad du får tillbaka och vilken affärsnytta det skapar — så kom ihåg att även en stor kostnad för webbutveckling är en viktig investering som ska betala sig över tid.

3. Uppfinn inte kommunikationen varje gång

Det jag tycker är viktigast med hur man kommunicerar är att man bestämmer sig och håller en enhetlig ton. Detta är dock mycket svårt för många mindre företag, som gärna gör om sin kommunikation varje gång man kommunicerar. Jag tänker på de många olika varianter av bilder, budskap, färger, typsnitt och värden som företag, egentligen utan att tänka på det, ofta kommunicerar om sig själva. Detta är inte bra, det är otydligt och det bästa är givetvis att hitta en enhetlig kommunikation som går enkelt att använda varje gång, så att en och samma bild kommuniceras av företaget. Tänk lite längre första gången, vad kommer fungera även nästa gång jag kommunicerar? Gör sen enkla mallar och arbeta på ett och samma sätt så kommer ditt företag att uppfattas som mycket tydligare.