Dator med Google Analytics

Tre förutsättningar för lyckade projekt inom sökmotoroptimering

För att ett projekt inom sökmotoroptimering mellan byrå och kund ska bli lyckosamt krävs i alla fall alltid tre förutsättningar.

1. Förarbete

Detta är något som krävs från båda håll. Kunden behöver göra sitt förarbete genom att välja en leverantör som kommer kunna leverera det som krävs. Kunden behöver också göra sitt förarbete för att faktiskt bestämma vad det är som behövs göras och inte bara tro att det handlar om att ligga etta på något sökord. Därefter handlar det om att etablera målsättningar och förväntningar på projektet som är rimliga att infria från byråns sida. Här har byrån ett stort ansvar för att undvika orealistiska förväntningar, men också för att göra ett förarbete som tar reda på vilka förutsättningar som finns och vad som kommer kunna genomföras under projektet och även ta fram en bra planering.

2. Förtroende

Den här delen är otroligt viktig för ett projekt där kunden inte har förtroende för sin byrå är dömt att misslyckas på förhand. Visst är det svårt för kunden att ha förtroende för en byrå innan de har börjat jobba med varandra första gången, men då måste byrån förtjäna det förtroendet. Genom öppenhet, pedagogik och resultat tror jag att det förtroende snabbt kommer att skapas. På så vis kommer kunden känna att det byrån säger stämmer och att byrån får möjlighet att genomföra det som de vill. Om det förtroendet inte finns kommer antingen ingenting hända eller så kommer inte den bästa möjliga lösningen genomföras.

3. Samspel

Det sämsta en kund kan göra är att luta sig tillbaka och tro att allting löser sig därför att de har köpt in sökmotoroptimering. Bra arbete med SEO kräver att kunden svarar upp mot vad byrån vill. Det görs dels genom det förtroende jag redan har nämnt, men det görs framförallt genom att kunden själv är intresserad av sin egen utveckling. Det kräver att rätt person har ansvaret och tar besluten, det kräver att kunden förstår att arbetet genomförs för hens bästa och ingen annan och det kräver att även kunden tar ansvar för att driva utvecklingen framåt. Även om kunden har förtroende för sin leverantör men inte tar något eget ansvar så kommer inga resultat att uppnås.

Det sämsta en kund kan göra är att luta sig tillbaka och tro att allting löser sig därför att de har köpt in sökmotoroptimering.

Sen finns det givetvis en massa olika faktorer som påverkar ett projekt inom sökmotoroptimering, men om förarbetet är på plats skapar det ett förtroende för byrån samtidigt som kunden förstår att det krävs ett samspel för resultat. Då har vi kommit en väldigt lång bit vägen.