Googles sökruta

Fler besökare är alltid sökmotoroptimeringens kärna

Sökmotoroptimering handlar i grund och botten om att synas så högt upp som möjligt på Google. Men om höga positioner inte ger en trafikökning, vilket är då värdet av sökmotoroptimering?

Skrev i december om orealistiska förväntningar på sökmotoroptimering och en av dessa är förväntningen att ranka så högt upp som möjligt i Googles träfflista automatiskt ska ge fantastiska resultat. Så är det i vissa fall, men långt i från i alla. Den mest rimliga förväntningen på sökmotoroptimering är att trafiken ska öka och det är långt i från säkert att den gör det bara för ett en webbplats rankar högt upp på utvalda sökord.

Rankar högt — men ökar inte trafiken

Jag har nyligen sett två exempel som har stärkt min bild av att sökordspositioner inte är allting och att vi måste tänka på så mycket mer när vi arbetar med sökmotoroptimering. I det ena exemplet har projektet nått väldigt höga positioner på konkurrensutsatta sökord, positioner på övre delen av sidan 1, vilket är över målsättningen inför projektet. Trots att dessa positioner har varit relativt konstanta sedan i somras har detta inte inneburit någon som helst trafikökning för webbplatsen i fråga och att ranka på position 4 istället för 100+ har alltså inte inneburit någon värdeökning för webbplatsen.

I det andra exemplet har webbplatsen inte förbättrat sina positioner under hela projekttiden, men däremot stabiliserat sig på en nivå strax utanför sidan 1 på de prioriterade sökorden. Trots att vi inte har sett någon ökning på sökordspositionerna, så har trafiken från det organiska sökresultatet mer än fördubblats under 2014, dessutom med högst relevant trafik som enligt övrig statistik, till exempel från Google Analytics, är viktiga besökare för webbplatsen. Här har alltså trafiken ökat stort, trots att de sökorden som arbetet har fokuserat på inte har nått upp till målsättningen inför projektet.

Trafikökningen är värdet av sökmotoroptimering

Vad säger då dessa två exempel egentligen? För mig är det i alla fall tecken på att det inte går att stirra sig blind på sökordspositionerna och tro att höga positioner är lika med mer trafik. För även om sökorden i båda fallen är högst relevanta, namnen på företagets tjänster, så är det inte säkert att det är just den vägen som en webbplats kan locka till sig nya besökare. Därför måste vi titta bredare på båda webbplatserna och deras möjligheter att skapa relevant trafik. För det skulle ju gå att luta sig tillbaka i exempel 1 och konstatera att rankingen är bra och sen inte lägga mer vikt vid det. Eller skrika ”fiasko!” i exempel 2, utan att titta på de värden som har skapats utöver positionerna.

För mig är alltid trafiken och vilket värde som trafiken ger till kunden och kundens webbplats det viktigaste. Skapas en ökning av relevant trafik trots att webbplatsen inte har nått toppositionerna så har sökmotoroptimeringen givit resultat på den viktigaste fronten, men kanske inte nått målsättningen fullt ut. Detta förmodligen i form av att hela webbplatsens värde har ökat, vilket ger betydligt fler träffar på oförutsägbara sökuttryck och ett betydligt större antal landningssidor. Det visar också besökssiffrorna på, där antalet besökare som har landat på undersidorna om tjänster har ökat sin andel jämfört med de som landar på startsidan. Så länge hela webbplatsen har lyfts och fungerar för besökaren oavsett landningssida så kommer webbplatsen kunna dra nytta av alla besökare.

Men om en trafikökning inte kan noteras trots att sökordspositionerna är över målsättningen, måste det finnas utrymme för att omvärdera och byta fokus. Vad måste vi göra med hela webbplatsen för att hitta trafiken som faktiskt är intresserad av företagets tjänster om det inte räcker med att ranka i topp på den tjänsten man erbjuder? Det är en komplex fråga — men det är också det som är utmaningen med sökmotoroptimering.