Arbeta med sökmotoroptimering

Fem egenskaper du behöver för att arbeta med sökmotoroptimering

Det finns ingen egentlig utbildning för sökmotoroptimering, men du som är intresserad av att arbeta med SEO behöver åtminstone dessa fem egenskaper.

Förståelse

Med detta menar jag framförallt att du som yrkesverksam inom SEO behöver förstår hur webben fungerar, men du behöver också förstå hur kunden fungerar. Du behöver alltså minst grundkunskaper i HTML och annat som skapar webben, men du behöver kunskaper i hur olika företag fungerar och hur processer när det gäller försäljning, beslut och utvärdering går till. Därför krävs det väldigt en hög grad av möjlighet att skapa sig förståelse när man ger sig in i ett arbete med SEO.

Analytisk

En viktig egenskap när det gäller SEO är förmågan att sätta sig in i sammanhang och analysera dessa. Att kunna se mönster och dra slutsatser på en rimlig grund. Sökmotoroptimering och resultatet av detta är i många fall godtyckligt, men genom att vara analytisk och planerande kommer man långt i sitt arbete. SEO handlar nämligen mycket mer om siffror och statistik än vad man först kanske tror, vilket framförallt kräver den analytiska förmågan. Därför vill jag nog hävda att denna egenskap är en av de absolut viktigaste när det gäller att arbete med SEO.

Ifrågasättande

Att som konsult inom sökmotoroptimering hela tiden ställa många frågor till sin kund tror jag är väldigt viktigt. Detta ifrågasättande kan må hända upplevas som jobbigt för kunden i vissa fall, men det är alltid med kundens bästa detta ifrågasättande görs. Man måste nämligen vara beredd att omvärdera beslut som har tagits och välja att hitta andra lösningar istället för den nuvarande. Att nya ögon kommer med nya influenser tycker jag är ett stort värde som sökmotoroptimering skapar för kunden.

Innovativ

Sökmotoroptimering handlar inte alltid om att göra exakt samma sak om och om igen. En del saker fungerar nämligen inte för alla projekt och det gäller det att ha fantasi och vara innovativ för att hitta en annan lösning på problemen. Hitta en annan väg som kan skapa det resultat man strävar efter. Denna förmåga blir bättre med mer erfarenheter och när man har provat olika vägar i olika projekt, men om förmågan att våga testa något nytt inte finns så finns det många SEO-projekt som stannar av på grund av detta.

Tålmodig

Till sist handlar det om att ha tålamod. Tålamod med att de förslag till förbättringar man driver inte genomförs omgående. Tålamod med att resultatet i form av bättre placeringar och fler besökare från Google inte kommer direkt. Allting inom sökmotoroptimering tar oftast väldigt lång tid, så därför krävs det tålamod och en tro på att det man gör är den rätta vägen för att nå hela vägen fram. Om man börjar leta andra lösningar i panik eller om man inte står ut med att allting man vill genomföra inte sker direkt, kommer arbetet med SEO förmodligen aldrig bli framgångsrikt.

Läs gärna också de tre förutsättningar jag anser behövs för att ett SEO-projekt ska bli framgångsrikt!