Katt och kattunge tittar ut genom fönster

Erfarenhet kombinerat med nya ögon är vägen till utveckling

Hur skapas egentligen utveckling? För mig är svaret erfarenhet kombinerat med nya synsätt som omprövar gamla sanningar. Men då gäller det att det finns en öppenhet för nya ögon.

Jag tycker det finns många sammanhang där det både är sunt och bra att människor kan komma in med nya ögon, med nya perspektiv och föra med sig förnyelse i en positiv anda. Det är snarare en stor risk om detta inte får utrymme att ske, som leder till att sammanhang stagnerar och aldrig utvecklas.

Inte fostrad i en bandykultur

Jag blev intresserad av bandy relativt sent i livet och har aldrig heller utövat sporten. Så när jag fastnade för bandy som åskådare och supporter var jag helt färsk i sporten och jag tror att det på många sätt har format hur jag ser på bandysporten. Jag är inte uppvuxen med bandy, jag är inte formad i en kultur och strukturer. Jag har däremot charmats av det härligt genuina och folkliga som finns i grunden av bandy och utifrån det kunnat skapa min egen bild av sport. Att denna bild skiljer sig, framförallt synen på hur sporten kan utvecklas, från den ofta vedertagna bilden tycker jag har märkts i debatter och diskussioner under min tid som bandyredaktör på SvenskaFans.

I många sammanhang har jag tyckt att bandyn har har fastnat i ett tillstånd där utveckling inte har skett eller inte har skett på det bästa viset. Det beror förmodligen på de strukturer som finns, som inte har utmanats av nya synsätt och som inte har lett fram till den utvecklingen som hade kunnat finnas. Jag har haft ofta haft svårt att förstå beslut som har tagits kring bandyn, som jag ofta tycker är direkt ologiska. Men för andra, för de som har varit med länge i sporten och som har växt upp med en sannng, så är dessa beslut helt logiska och helt korrekta. Samtidigt finns det tendenser som tyder på att bandyn öppnar upp sig allt mer för nya influenser och på så vis utvecklas efter bra diskussioner från olika synvinkar — och det tror jag är det långsiktigt bästa för bandysporten.

Ett annat sätt att se på sökmotoroptimering

Sedan jag började arbeta med sökmotoroptimering har jag också känt att jag har andra ögon på arbetssättet än vad många som har arbetat i betydligt många fler år än jag har. Jag kände tidigt att synsättet att enbart titta på enstaka sökord och att ranka så högt upp på dessa hör till det förgångna. Istället tycker jag att man istället måste prata om en generell synlighet för hela webbplatsen och arbeta med mycket mer statistik än bara enstaka positioner i Googles sökresultat.

Målet är nämligen att driva trafik så att prata om en sökmotoroptimering som enbart har målet att ranka högt men som saknar besöksmässiga mål tycker jag är missriktad. Det finns inte bara ett sökord och det finns inte bara en landningssida som ska fungera, det finns massvis. Därför tycker jag det är viktigast att webbplatsen som helhet lockar till sig trafik och att webbplatsen är så pass bra på alla sidor att när besökaren väl är inne så hittar hen vad den letar efter, oavsett landningssida. En ökningen av relevant trafik som konverteras till kunder blir också mycket tydligare för kunden, vilket är det absolut viktigaste.

När det synsättet delas av mina mer erfarna kollegor på NOGA, som är öppna för nya influenser och utveckling, så innebär det att vi tillsammans kan ha bra diskussioner som leder fram till ett arbetssätt som gör kundprojekten betydligt mer framgångsrika. Nya tankar kombineras med erfarenhet och fakta, som tillsammans skapar en utvecklade och positiv situation.

Ta vara på både erfarenhet och nya influenser

Erfarenhet är otroligt viktigt i alla sammanhang men det finns skillnader på hur den erfarne väljer att använda sin erfarenhet. Som med så mycket annat är givetvis synsättet ”jag vet bäst” det absolut sämsta och att använda en argumentation om hur länge en har varit med och gjort någonting som ett enda argument för varför en skulle vara bäst säger egentligen inte så mycket. Jag tycker snarare det är en brist på respekt för andra människors kunskap och för kraften som går att utvinna ur förändringar. För förändringar är i grund och botten något positivt och ett tecken på att sammanhang utvecklas. När allting är i ständig förändring håller det inte att stå och säga ”jag vet bäst” och vägra acceptera nya influenser.

Istället tycker jag det är viktigt att använda sin erfarenhet för att tillsammans med andra människors kunskaper utveckla det sammanhang som en verkar i och som en fortsätta vill hålla sin position inom. Och då är det som sagt oftast när det kommer nya ögon med perspektiv utifrån som ett sammanhang får möjligheten att utvecklas och förbättras. Därför kan jag inte nog understryka det värde jag anser ligger i att nya ögon utifrån tillför nya möjligheter. Om det aldrig händer är jag övertygad om att utveckling inte kan ske på ett lika framgångsrikt sätt.