Vägarbete på Torpaplan i Jönköping 2014

En sommar av vägarbete i Jönköping närmar sig sitt slut

Under hela sommaren har flera vägarbeten pågått i Jönköping, men nu verkar det som att de stora projekten närmar sig sitt slut.

Jag, som boende på Torpa i Jönköping, har sedan försommaren haft ett antal vägarbeten att passera på min väg till arbetet. Jag cyklar till jobbet och från Torpa till arbetet ovanför A6 i Jönköping har det de senaste månaderna varit tre större vägarbeten som i olika utsträckning påverkar min cykelväg. Först vid Torpaplan, sedan vid rondellen efter Munksjöbron vid Spira och slutligen på cykelbanan vid Bataljonsgatan precis utanför NOGA, där jag arbetar. Det har varit många morgnar där arbetet plötsligt bytt position och den vägen som en tog dagen innan är plötsligt inte längre möjlig att passera.

Positivt med utveckling av Jönköping

I grund och botten tycker jag givetvis att det är något bra att det sker vägarbeten som utvecklar staden och förbättrar för oss som bor i Jönköping. Förhoppningsvis kommer projekten, när de är klara, att innebära en klar förbättring för busstrafiken, för biltrafiken och för cykeltrafiken. Men medan arbetet pågår är det allt som oftast kaos och när en behöver cykla på en påfart till E4:an för att komma till jobbet så blir det lätt irritation.

En sak jag dock tycker hade varit bra vore en förbättrad kommunikation, framförallt i arbetet på Torpaplan. Det är troligt att många inte vet varför det arbetet genomförs och när det är klart kommer det inte ha skett några stora synbara förändringar på gatan. Därför är det lätt att undra varför det genomförs. Anledningen är ju att arbetet där sker för att förbättra avloppssystemet och inte för att bygga om vägen på något sätt. Men det är inte särskilt tydligt och att vi som bor i området kommer få ett bättre avloppssystem har inte riktigt framgått.

Jönköpings kommun informerar visserligen på sin webbplats om att ”VA-förnyelsen fortsätter på Torpa”, men det är inte bara en oerhört stel formulering, det kräver också att invånaren söker sig till informationen. Jag tycker att om bil- och busstrafiken påverkas i den graden i över två månader i en så pass trafikerad del av Jönköping kan Jönköpings kommun kosta på sig en mer riktad kommunikationsinsats.

Mer kommunikation till invånarna i närheten

När arbetet inleddes noterade jag att det satt lappar på ingångarna till de hus som bodde precis i anslutning till den gatan arbetet sker på. Men jag som bor på en angränsande gata, cirka 100 meter från vägarbetet fick inte den informationen på min ingång. Här tycker jag faktiskt att ett riktat utskick på posten till oss boende i postnumrerna i närheten hade varit på sin plats och ett effektivt sätt att nå ut med all information. För det är ett så pass stort ingrepp i vardagen på Torpa och det är också ett ingrepp som kommer att komma oss till gagn.

Jönköpings Kommun byter ut vatten- och dagvattenledningar och hoppas med detta arbete att minska risken för mark- och källaröversvämningar. Det hörde jag senast en granne gnälla över häromveckan och den grannen var förmodligen inte insatt i att det stora arbetet på Torpaplan är till för att minska dessa översvämningar. Så det är klart att det är något positivt att arbetet utförs och då är det också bra om det kommuniceras ut till de invånare som kommer att tjäna på det.

Vecka 40 ska det vara färdigt skriver Jönköpings Kommun, vilket alltså innebär nästa vecka. Hur lång tid det är kvar på arbetet vid Spira hittar jag inte ens på kommunens webbplats, men en sommar av vägarbeten närmar sig oavsett vilket sitt slut.