Läxhjälp för flera - MyAcademy

Efter rut-avdraget tar läxhjälpsbranschen steg i rätt riktning

Den socialdemokratiska regeringen har tagit bort rätten till rut-avdrag för privat läxhjälp. Det har lett till en positiv utveckling av tjänsten.

2013 startade jag tillsammans med två andra ett företag som erbjöd privat läxhjälp med rut-avdrag. Företaget, som hette Professor Stig, rekryterade studenter i Jönköping, Kalmar, Linköping, Norrköping och Växjö som utförde läxhjälpen hemma hos elever i grundskolan och gymnasiet. Familjerna som köpte tjänsten hade rätt till skattereduktion i enlighet med rut-avdraget och 50 procent av timpriset finansierades av skattepengar. Vårt företag var en liten aktör på marknaden och existerade i knappt 12 månader, innan jag personligen valde att gå vidare till annat och mina kollegor valde att lägga ned verksamheten.

Privat läxhjälp var inte en bransch jag själv trivdes att arbeta i samtidigt som arbetsuppgifterna mest kom att handla om administration och personalansvar, inte det jag främst ville arbeta med. Därför valde jag då att gå vidare till annat, även om vi under året byggde upp en verksamhet som hade gått att bygga vidare på då det fanns en bra grund för framtiden. Ett orosmoln var dock huruvida rut-avdraget skulle försvinna om Socialdemokraterna vann valet 2014, vilket de senare gjorde och i budgeten i våras försvann rätten till rut-avdrag för läxhjälp.

Oavsett vilket så är jag dock stolt över det arbete jag gjorde i Professor Stig, då jag valde att satsa på något jag trodde på när jag hoppade på mina kollegors idé våren 2013. Vi utvecklade ett företag som hade en stabil kundbas och som varje månad betalade lön till flera studenter som kunde dryga ut sin inkomst. Att ha givit studenter extra pengar och erfarenhet av arbete är jag allra mest stolt över.

Dela på läxhjälp är positiv utveckling

Sedan jag slutade arbeta med läxhjälp har jag dock fortsatt följa utvecklingen i branschen och speciellt nu sedan förutsättningarna så avsevärt förändrades. Jag har i marknadsföringen från de stora aktörerna noterat en utveckling som jag inte kan se som något annat än positiv i och med att rut-avdraget försvunnit. Detta innebar nämligen en begränsning i att läxhjälpen var tvungen att utföras i hemmet och endast till barn som den betalande var målsman för. Grannar kunde alltså inte gå samman och utnyttja gemensam läxhjälp, något som efterfrågades bland våra kunder.

Nu har dock de stora aktörerna, till exempel MyAcademy eller Studdybuddy, börjat erbjuda just detta. Läxhjälpen kan numera delas mellan flera personer och deras studiecoacher kan arbeta med större grupper samtidigt istället för en enda person. På så vis utnyttjas resurserna bättre än tidigare samtidigt som kostnaden för respektive familj blir lägre ihop med att fler kan dela på timpriset. Därmed har branschen gjort en positiv utveckling i denna fas efter rut-avdraget och därmed lär tjänsten fortsätta efterfrågas och utvecklas ytterligare.

Resurserna utnyttjas bättre än tidigare och kostnaden blir lägre för respektive familj.

Det som går att diskutera i och med detta är också något som jag kände var ett problem med mitt eget arbete i branschen, nämligen hur ofta dessa privata företag tenderar att ”leka skola”. Jag kände själv att Professor Stig emellanåt snarare försökte vara en skola på fritiden än en möjlighet att hjälpa till med läxorna och då tycker jag att tjänsten är snett ute. Denna risk blir förmodligen ännu större när det handlar om större grupper och likheterna med en skolundervisning blir än tydligare. Min åsikt är givetvis att privata företag av den här typen inte ska vara något som ens gränsar till att vara en skola.

Med det sagt är det dock positivt att branschen hittar ett sätt att fortsätta utveckla en tjänst som utan tvekan efterfrågas av väldigt många idag, både med och utan rut-avdrag. Förhoppningen är också att de nya möjligheterna med större grupper kan innebära att den privata läxhjälpen kan komma fler till gagn och inte bara de mest välbärgade som har möjlighet att betala för tjänsten, oavsett timpris.