Hand in Hand

Bekämpa fattigdom genom företagande – stöd Hand in Hand

Föreningen Hand in Hand ger kvinnor i bland annat Indien möjligheten att skapa företag och på så vis minska fattigdomen och barnarbetet i världen.

I höstas hörde jag för första gången talas om föreningen Hand in Hand. Strax senare besökte jag Fotografiska Museet i Stockholm och såg där en utställning med foton tagna av Magnus Wennman, som gjordes i samarbete med Hand in Hand. På så sätt väcktes mitt intresse för organisationen och när vi på NOGA Sökmotoroptimering strax senare startade ett pro bono-samarbete med Hand in Hand så fick jag möjligheten att arbeta med att stärka organisationens synlighet på nätet.

Kvinnor blir företagare och stärks i sin roll

Hand in Hand är en organisation som verkar för att utrota fattigdom och barnarbete i världen, framförallt i Indien men även i delar av Afrika och Afghanistan. Detta gör man genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva, till exempel genom att utbilda och träna kvinnor i entreprenörskap. Detta, tillsammans med mikrolån, leder till att dessa kvinnor kan starta företag som ökar familjens inkomst. Det leder till att barnen kan sluta arbeta och istället gå i skolan och kvinnorna stärks i rollen som försörjare för familjen.

Just det konceptet, att skapa möjligheter för fattiga kvinnor att starta företag, är något som jag tycker särskiljer Hand in Hand från många andra välgörenhetsorganisationer. Det är ett koncept som jag tycker är hållbart och utvecklingsbart för framtiden och som helt klart är redskap för att nå de mål som Hand in Hand har. Hand in Hand tror på företagande, på individens möjligheter och på en stärkt roll för kvinnor — och att just dessa tre delar är vägen till utveckling är ett synsätt som jag delar, oavsett om det handlar om rika eller fattiga länder.

På Hand in Hand tror vi att lösningen är små familjeägda företag där individens kraft och entreprenörskap får fritt utlopp och därmed förändrar hela familjens situation.

Sedan starten i början av 1990-talet har över 1,7 miljoner nya jobb skapats och mer än 220 000 barn har gått från arbete till skola tack vare Hand in Hands arbete. Samtidigt håller Hand in Hand sina administrationskostnader nere på en mycket låg nivå, endast 8 procent under 2013.

Jag stöder Hand in Hand genom min enskilda firma eftersom jag tror på föreningens arbete och den värdegrund som Hand in Hand står på i sitt arbete för att utrota fattigdom och barnarbete. Det är samtidigt väldigt roligt att hjälpa dem öka sin synlighet på nätet och förhoppningsvis snart få en ökad kännedom i Sverige för att kunna skapa fler företag och hjälpa ännu fler människor.

Stöd Hand in Hand och hjälp till att utrota allt barnarbete!