Att lansera en ny webbplats är början – inte slutet

Att lansera en ny webbplats är alltid väldigt roligt. Men lika roligt blir det inte när brist på grund för sökmotoroptimering saknas för att webbplatsen ska kunna leva även efter lansering.

Jag skriver på bloggen hos NOGA Sökmotoroptimering om en tidigare kund i min enskilda firma som efter vårat samarbete har lanserat en ny webbplats utan någon strategi för sökmotoroptimering. Det har gjort att webbplatsen har dalat i söklistorna på Google och tappat viktiga positioner på de sökord som vi tidigare har arbetat med och som har fått både bra resultat och drivit relevant trafik till webbplatsen.

Det är för mig ett tydligt exempel på när webbutvecklare ser lanseringen av en ny webbplats som slutet på ett projekt, vilket tyvärr är väldigt vanligt. Men för mig, som hela tiden tänker i vad som är bäst för optimeringen av en webbplats, ser jag snarare lanseringen som en början på en fortsatt resa. Själva utvecklingen av webbplatsen är en första resa som ska lägga en så bra grund som möjligt för det fortsatta arbetet.

Webbplatsen ska leva sitt eget liv

Det är dock lätt att det blir så i ett webbprojekt, fokus läggs helt och hållet på design och funktioner, vilket gör att synligheten online och möjligheten att öka affärerna glöms bort. Ofta hamnar till och med själva innehållet i skymundan och då har projektet verkligen hamnat helt snett. Varför det blir så här beror antingen på utvecklaren eller kunden. Antingen har inte utvecklaren viljan att tänka längre än till lanseringen och sätter bara upp målsättning för att göra en snygg och funktionell webbplats, men inte en webbplats som kan leva ett eget liv efter lanseringen.

Om felet istället ligger hos kunden beror det förmodligen på att kraven inte ställs på webbutvecklaren och att även kunden endast fokuserar på lanseringen som den slutgiltiga målsättningen. När webbplatsen väl är på plats anser sig kunden vara nöjd och glad och vill inte tänka längre än så. Det kan ses som svårt att motivera varför ytterligare pengar ska satsas på en långsiktig strategi efter att webbplatsen är byggd och betald för.

Grund för sökmotoroptimering krävs

Jag tycker att det största ansvaret ligger hos den som ska utveckla webbplatsen som har ett ansvar att ge kunden tillräcklig information och att vara den professionella konsult som kunden betalar för från första början. Om webbutvecklaren bara ser lanseringen som den enda målsättningen och inte tydliggör värdet för kunden av att ha en långsiktig strategi även efter lanseringen tycker jag att webbutvecklaren inte har fullföljt sitt ansvar. Och när webbutvecklaren dessutom gör enkla misstag i produktionen som inte ens lägger en grund för någon vidare sökmotoroptimering, då har vi ett fundamentalt problem i hela processen.

Det handlar i slutändan allt som oftast om pengar och en ovilja att satsa ytterligare efter en första satsning på att bygga webbplatsen. Sannolikheten är dock stor att förlusten av inte satsa är större än den investeringen som görs och som har en stor potential att ge tillbaka en vinst för företaget. Kanske är det bra om vi går mot en trend där webbutveckling inte bara handlar om att bygga en webbplats, utan snarare om att skapa potential för ökade affärer genom en ny webbplats och att sedan ta till vara den potentialen genom ett fortsatt arbete även efter själva lanseringen är gjord.

På NOGA Sökmotoroptimering arbetar vi dels med att skapa fler relevanta besökare och dels med att göra besökarna till kunder. Vi vill vara med från början i utvecklingen av webbplatser och det kan antingen innebära att vi utvecklar själva eller finns som ett stöd åt den webbyrå som utvecklar. Oavsett i vilken roll är det den mest långsiktiga lösningen och som ser arbetet med en webbplats som en ständigt pågående resa.