101 arbetsuppgifter SEO

De 101 (första) arbetsuppgifterna som gör att sökmotoroptimering aldrig blir färdigt

Vad går egentligen sökmotoroptimering ut på? Den frågan får jag ofta. Här listar jag 101 olika arbetsuppgifter för att försöka besvara den frågan.

Sökmotoroptimering är ett ständigt pågående arbete som egentligen aldrig blir färdigt. Det kan vara svårt att förstå för den som inte arbetar med det varje dag, för sett utifrån kan ett SEO-arbete se väldigt enkelt och begränsat ut om man inte förstå de många olika delarna som kan påverka resultatet av sökmotoroptimering. Samtidigt handlar sökmotoroptimering väldigt mycket om att testa, vänta och se vad som fungerar, därför krävs det tålamod och fantasi för att ständigt komma fram till bästa möjliga strategi.

Nedan listar jag därför 101 olika arbetsuppgifter som på ett eller annat sätt kan påverka hur din webbplats syns i Googles sökresultat. Alla dessa punkter kommer inte hjälpa samtliga webbplatser, men att använda sig av alla dessa och att testa sig fram för bästa möjliga resultat är just det som gör att sökmotoroptimering aldrig blir färdigt. Utgångspunkten för de olika uppgifterna är att webbplatsen behöver allt från det allra mest grundläggande SEO-arbetet och framåt. Det handlar både om rena åtgärder på webbplatsen, men också om att ha allting annat utanför webbplatsen på plats så du får bra underlag för att ta rätt beslut.

Listan är inte i en absolut prioritetsordning, men givetvis ska du göra nummer 9 före du gör nummer 99, men det är förmodligen inte så att du behöver göra nummer 36 före nummer 56.

 1. Installera Google Analytics på din webbplats.
 2. Installera Google Search Console (tidigare Google Webmaster Tools) på din webbplats.
 3. Skaffa ett konto hos en tjänst som kan ge dig positionsövervakning på sökord, till exempel Wincher, Rankly, Ranktrackr eller liknande tjänster.
 4. Skaffa ett konto hos en tjänst som kan ge dig information om vilka andra webbplatser som länkar till dig, till exempel Majestic eller Ahrefs.
 5. Välj ut vilka sökord som är viktiga för dig, dels beroende på vad du erbjuder men också utifrån sökvolym, och prioritera dessa sökord.
 6. Sätt upp en målsättning för hur högt upp du ska synas i Googles sökresultat på dessa sökord och hur mycket besökare du ska få från Googles sökresultat.
 7. Se till att din webbplats är responsiv eller åtminstone finns i en mobilanpassad version.
 8. Se till att din webbplats kan skriva ut titlar och descriptions, till exempel genom ett plugin som Yoast i WordPress, eller att funktionen överhuvudtaget finns i det CMS du använder.

  Se till att en funktion för att skriva ut titlar överhuvudtaget finns i det CMS du använder.

 9. Skriv genomarbetade och unika titlar på startsidan och prioriterade undersidor, där du får med ett viktigt sökord, en formulering som lockar till klick och helst också ditt varumärke.
 10. Skriv genomarbetade och unika descriptions på startsidan och prioriterade undersidor, där du formulerar dig på ett sätt som lockar till klick och som helst innehåller ett viktigt sökord och ditt varumärke.
 11. Se till att det finns utrymme på din startsida för både en H1-rubrik och ett textstycke, helst så tidigt som möjligt på startsidan.
 12. Se till att webbplatsen använder en bra formatering när det gäller rubriker och stycken, att en H1-rubrik används och att de följande rubrikerna under den är H2 eller H3.
 13. Gör en genomgång av rubriker och texter på startsidan och prioriterade undersidor och se till att dessa är bättre formulerade på ett tydligt och bra sätt samt använder sökord som webbplatsen ska synas på.
 14. Gör det så tydligt som möjligt direkt på startsidan vad din webbplats handlar om och vad besökaren kan förvänta sig av webbplatsen.
 15. Se till att startsidan och prioriterade undersidor kan fungera som bra målsidor för besökare från Googles sökresultat, genom att de dels ger den informationen som förväntas men också att de leder besökare vidare till andra delar av din webbplats alternativt att de leder till ett avslut från besökarens sida.

  Se till att startsidan och prioriterade undersidor kan fungera som bra målsidor för besökare.

 16. Utvärdera vad dina besökare gör när de landar på dina olika målsidor och vad du kan göra för att deras upplevelse blir bättre och så att de stannar längre på din webbplats.
 17. Skapa en tydlig hierarki på din webbplats med undersidor till undersidor och en meny som kan presentera dessa för dina besökare.
 18. Se till att dela in din webbplats efter tjänster eller produkter så att du skapar naturliga landningssidor.
 19. Se till att din meny inte innehåller för många val och att du framhäver dina viktigaste sidor.
 20. Om Google väljer en annan undersida som resultat på ett visst sökord än den sidan du helst vill se, se till använda formuleringar i meta-taggarna och innehållet på dessa två sidor så att Google förstår vilken sida som är viktig för dig.
 21. Skapa tydliga url:er där sidornas namn framgår och var i sidans hierarki de befinner sig.
 22. Försök undvik att dina url:er inte består av avvikande tecken och endast består av ord som går att läsa ut alternativt siffer-kombinationer.
 23. Komprimera bilder och script på din webbplats så att laddningstiden blir så kort som möjligt.
 24. Använd ”Förvärv -> All trafik -> Kanaler” i Google Analytics för att lära dig mer om just besökarna från det organiska sökresultatet, för att kunna analysera hur de tar sig till din webbplats och hur de beter sig på din webbplats.
 25. Se till att din webbplats indexeras i Googles sökresultat, genom att ta bort noindex från webbplatsens källkod eller gå i genom din robots.txt och ta bort disallow från de mappar som ska synas.
 26. Se till att din utvecklingsdomän inte ligger indexerad i Googles sökresultat, varken före eller efter att du har lanserat din webbplats på rätt domän.
 27. Se till att du inte länkar till utvecklingsdomänen på din webbplats efter att du har lanserat din webbplats på rätt domän.

  Se till att din utvecklingsdomän är helt borttagen efter att du lanserar en ny webbplats.

 28. Använd robots.txt för att förhindra att robotar genomsöker delar av din webbplats som du av olika anledningar inte vill ska indexeras, till exempel /wp-admin/ om du använder WordPress eller andra sidor som kräver inloggning.
 29. Se till att pekningarna för din domän är korrekta, så att besökarna når din webbplats både med och utan www.
 30. Gör 301 redirects på eventuella gamla sidors url:er som fortfarande är indexerade i Googles sökresultat.
 31. Gör 301 redirects på gamla sidors url:er som du har tagit bort.
 32. Se över vilka sidor på din webbplats som har länkar till sig sedan tidigare och i fall det bland dessa finns borttagna sidor, se till att göra 301 redirect från den gamla till en ny url.
 33. Gör en genomgång och se till att alla dina redirects verkligen är 301 och till exempel inte 302.
 34. Utveckla din 404-sida så att den inte bara blir en ändstation för dina besökare som eventuellt råkar hamna där utan att den istället leder besökaren vidare till en relevant sida.
 35. Se över vilka webbplatser som länkar till dig i dag och ta reda på om du bland dessa finner mindre pålitliga webbplatser vars länk till dig potentiellt sett kan skada din synlighet i sökresultatet.
 36. Använd funktionen Disavow Tool i Google Search Console för att skicka in en lista över de webbplatser som länkar till dig, men som du har kommit fram till inte är pålitliga nog och som du inte vill förknippas med.
 37. Skapa en sitemap i XML-format och skicka in den via Google Search Console.
 38. Skapa konverteringsmål i Google Analytics, utifrån de mål som du redan har med din webbplats, för att skapa mer unik statistik för just din webbplats och som du kan använda för att se utvecklingen av ditt arbete.
 39. Aktivera e-handelsspårning i Google Analytics om du driver en e-handel för att få statistik över din försäljning mot det organiska sökresultatet.
 40. Koppla samman Google Analytics och Google Search Console så att du får en utökad statistik i Analytics över vilka sökord din webbplasts syns på.
 41. Använd ”Förvärv -> All trafik -> Kanaler -> Organic Search -> Målsidor” i Google Analytics för att se vilka sidor som dina besökare i första hand landar på från Googles sökresultat, för ytterligare förstå vilka sökord som du syns bäst på och vilka sökord du får besökare från.

  Titta på målsidor i Google Analytics för att förstår vilka sökord som du får besökare ifrån.

 42. Se till att du har kopplat ihop Google Adwords och Google Analytics så att besökarna från Adwords blir en egen kanal och inte blandas ihop med det organiska sökresultatet.
 43. Sätt upp filter i Google Analytics för att filtrera bort till exempel ditt egna IP-nummer, för att ta bort intern trafik.
 44. Sätt upp filter i Google Analytics för att filtrera bort så kallade spam-besökare, som gör din statistik otroligt missvisande, framförallt under kanalen ”referral”.
 45. Använd ”Exkludera domäner” i Google Analytics om du är e-handel och lägg där till domäner som har med olika betalningslösningar att göra, så transaktionerna från besökare som använder dessa betalningslösningar under rätt kanal istället för ”Referral”.
 46. Utnyttja den ungefärliga statistiken som finns i Google Search Console angående vilka sökord din webbplats syns på och vilken CTR (click through rate) du har på dessa sökord, för att utvärdera vilka sökord du ska prioritera.
 47. Använd din tjänst för positionsövervakning eller keyword planner i Google Adwords för att ytterligare utvärdera vilka andra sökord du kan prioritera och hur konkurrensen ser ut på dessa.
 48. Fundera över vilka webbplatser som är rimliga att de länkar till dig, till exempel samarbetspartners, och se till att dessa lägger till en länk till dig om de inte redan har det, genom en kontakt med webbplatsinnehavaren.
 49. Fundera över om det finns sammanhang där du har blivit omnämnd på andra webbplatser utan att få en länk och ta en kontakt med webbplatsinnehavaren för att försöka få länken i efterhand.
 50. Våga ifrågasätt allting som både du själv och andra har gjort på din webbplats och om det var rätt beslut för att utveckla webbplatsen på bästa sätt, eller om det finns andra möjligheter att göra det bättre?

  Våga ifrågasätt allting som du själv och andra har gjort på din webbplats.

 51. Inför större beslut med utveckling av webbplatsen – tänk alltid i genom innan hur det påverkar din synlighet i sökresultatet.
 52. Använd startsidan för att lyfta argument till vad som utmärker din webbplats och ditt erbjudande i förhållande till konkurrenter.
 53. Använd startsidan för att länka till de undersidor som du vill visa är prioriterade för dig.
 54. Använd omdömen från kunder och andra referenser för att skapa en trovärdighet för dig och dina tjänster/produkter på din webbplats.
 55. Se till att det finns bra och tydlig beskrivning av dig och ditt företag, så ni framstår som trovärdiga aktörer med erfarenhet av det ni erbjuder.
 56. Se till att det finns människor bakom webbplatsen, genom att inte göra den anonym och istället lyfta personerna bakom med namn, foto, beskrivning och kontaktuppgifter.
 57. Se till att tydligt lyfta kontaktinformation i sidhuvud, sidfot och på andra sidor för att visa att det finns en enkel kontaktväg även bakom webbplatsen.
 58. Analysera hur dina konkurrenter presenterar sig i sökresultatet genom sina formuleringar i titel och descriptions.
 59. Analysera nivån på dina konkurrenters innehåll och användarupplevelsen på webbplatsen.
 60. Analysera varifrån dina konkurrenter får länkar och hur du möjligen också kan få länkar från liknande webbplatser.
 61. Ta bort text i form av bild och ersätt dessa med ren text som Google kan uppfatta.
 62. Se till att dina länktexter är beskrivande om vilken sida länken pekar till och undvik länktexter som ”läs mer” eller ”klicka här”, både när det gäller intern- och externlänkar.
 63. Se till att dina länkar är lätta att upptäcka, till exempel genom en avvikande färg eller understrykning.
 64. Skriv om produktexterna på alla dina produkter om du driver en e-handel, så att de är unika och tilltalande att handla för dina besökare.
 65. Ta egna bilder på dina produkter om du driver en e-handel, så att de är unika och tilltalande samtidigt som representerar dig och din e-handel på ett mycket tydligare sätt.

  Skriv om produkttexterna och ta egna bilder på dina produkter om du driver en e-handel.

 66. Se till att kategorier och filter, om du till exempel driver en e-handel, fungerar som de ska och indexeras på det sättet som du önskar i Googles sökresultat.
 67. Länka från din webbplats till dina sociala profiler på till exempel Facebook, Twitter och LinkedIn för att ytterligare påvisa att du är en trovärdig aktör vilket även kan leda till att förbättra upplevelsen av de tjänster eller produkter du erbjuder.
 68. Skriv genomarbetade och unika titlar på samtliga dina undersidor, där du får med ett viktigt sökord, en formulering som lockar till klick och helst också ditt varumärke.
 69. Skriv genomarbetade och unika descriptions på samtliga dina undersidor, där du formulerar dig på ett sätt som lockar till klick och som helst innehåller ett viktigt sökord och ditt varumärke.
 70. Ta reda på vad mer dina besökare kan tänkas söka efter och skapa eventuellt lämpliga landningssidor för dessa sökningar för att fånga upp fler besökare till din webbplats (alternativt omformulera befintliga sidor).
 71. Se till att dina bilder har en alt-tagg där ett relevant sökord och en bra beskrivning av bilden framkommer.
 72. Se till att webbplatsens CMS, till exempel WordPress, och dess tillägg är uppdaterade och så säkra det går mot hackningsattacker, för att undvika säkerhetshål på webbplatsen.
 73. Registrera ditt företag på Google My Business för att synas med kontaktuppgifter och karta direkt i sökresultatet på lokala sökningar.
 74. Se till att stärka det lokala fokuset i ditt innehåll på webbplatsen om syftet är att du ska synas så bra som möjligt på lokala sökningar.
 75. Gå i genom innehåll på din webbplats och skriv om det för att göra det ännu bättre och tydligare, till exempel genom att förenkla dina texter, strukturera upp den i stycken och ta bort stavfel och grammatiska fel.
 76. Se till att det inte försvinner viktigt innehåll på din webbplats när den visas på en mindre skärm, så att du endast skalar bort det som är mindre viktigt för innehållsnivån på webbplatsen.
 77. Utveckla en strategi för den nuvarande nyhetsuppdateringen på webbplatsen alternativt starta upp en nyhetsuppdatering från grunden i syfte att ständigt ha ett uppdaterat flöde av innehåll på din webbplats.
 78. Ställ dig själv frågor om du tror att du ger ett tillräckligt bra resultat utifrån vad den som söker letar efter på dina prioriterade sökord och överväg att förändra din strategi om du tror att dina besökare inte letar efter just din typ av innehåll.
 79. Ställ dig själv frågor om du tror att ditt innehåll besvarar de frågor som dina besökare har, huruvida det är användarvänligt och tydligt och gör sedan förbättringar utifrån vad du kommer fram till.
 80. Starta en blogg på din webbplats där du skriver andra typer av längre och djupgående artiklar med nya infallsvinklar på ditt erbjudande.
 81. Se till att dina rubriker och titlar i både nyhets- och blogginlägg är formulerade på ett sådant sätt att du kan fånga upp olika typer av sökningar i sökresultatet, genom att tänka i genom hur potentiella besökare söker och vilka sökord du använder.
 82. Gå i genom gamla nyhetsinlägg och blogginlägg för att hitta bra och relevanta platser där du kan länka till andra sidor på din webbplatser.
 83. Se alltid till att länka vidare från dina nyhetsartiklar och blogginlägg till andra sidor på din webbplats.
 84. Fastna inte i tänket att du inte har något att skriva om, din verksamhet har alltid något intressant i sig som är värt att dela med sig av. Desto personligare, desto intressanta är det för läsare och potentiellt sett för att få länkar.

  Fastna inte i tänket att du inte har något att skriva om, din verksamhet har alltid något intressant i sig som är värt att dela med sig av.

 85. Hitta på 100 ämnen för blogginlägg eller artiklar som du kan skriva på din webbplats och börja skriv och publicera.
 86. Bjud på din kunskap och använd ditt förtroende som yrkesperson genom att dela med dig av erfarenheter och tips inom ditt verksamhetsområde.
 87. Använd ett varierat innehåll på din blogg och webbplats i allmänhet, använd både till exempel text, bild och filmer från Youtube.
 88. Skriv gästblogginlägg hos andra webbplastsägare som därigenom ger dig länkar till din webbplats.
 89. Ta reda på ämnen som är heta inom din bransch eller som var heta för några år sedan och skriv eget och ännu bättre innehåll om det ämnet som kan få uppmärksamhet.
 90. Nå ut till personer och webbplatsinnehavare som tidigare har delat och länkat till innehåll på det ämnet och berätta om att du nu har skrivit något ännu bättre på det ämnet och att de gärna får berätta om det till sina följare.
 91. Skaffa ett SSL-certifikat för att öka trovärdigheten för din webbplats, speciellt om du driver en e-handel eller andra webbplatser där känsliga uppgifter ska hanteras.
 92. Lägg in hreflang-taggar i källkoden i ditt sidhuvud för att tala om för Google mot vilket land och språk som din webbplats är inriktad mot, speciellt om du har flera olika språkversioner på webbplatsen.
 93. Länka ut från din webbplats till andra webbplatser med ett bra innehåll som du tycker är värt att uppmärksamma för dina besökare.
 94. Se till att du inte slösar med din länkkraft från din webbplats, till exempel genom att ha länkar i din sidfot, vilket skapar massor av utlänkar på varenda sida på hela webbplatsen.
 95. Undvik att upprepa samma text på flera platser på webbplatsen – och framförallt undvik att kopiera text från andra webbplatser.
 96. Lägg till taggen ”canonical” på sidor som har en risk att uppfattas som duplicate content av en annan sida på din webbplats och på så vis berätta för Google att du är medveten om att innehållet är duplicerat samtidigt som du pekar till den rätta sidan.
 97. Se till att du hänvisar till rätt motsvarande sida via taggarna ”canonical” och ”alternate” om du har en mobilversion av din webbplats istället för en responsiv webbplats, så att du inte konkurrerar med dig själv i sökresultatet.
 98. Använd rel=”nofollow” på länkar till andra webbplatser där du inte vill föra över kraft från din egen webbplats, till exempel i länkar i kommentarer på din blogg, där det är öppet för vem som helst att skriva och lägga till en länk.
 99. Lägg till structured data med hjälp av schema.org för att utöka informationen om dig i sökresultatet, till exempel pris på dina produkter eller omdömen från dina användare.
 100. Lägg till en sökruta för din egen webbplats direkt i Googles sökresultat med hjälp av din webbplats egna sökfunktion.
 101. Upprepa och gör om allting från början tills du får det resultat som du strävar efter.

Låter det roligt att jobba med sökmotoroptimering? Då kan du också läsa om de fem egenskaper jag anser behövs av dig som vill jobba med SEO!